Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/01/2017

Systemy grzewcze dla budynku w standardzie WT 2017

Pojęciem system grzewczy WT 2017 można określić system, który w budynku zbudowanym według wymagań warunków WT 2017 zapewni w efekcie końcowym niższe od dopuszczalnego zużycie energii pierwotnej. Nowy budynek projektowany według warunków technicznych WT 2017 musi po pierwsze cechować się określonym standardem izolacyjności cieplnej przegród. Dla przegród są wobec tego podane w rozporządzeniu o warunkach WT 2017 dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła. Ma to na celu uzyskanie jak najniższego zapotrzebowania budynku na energię użytkową. Odpowiada ona w pierwszej kolejności za energię końcową i pierwotną jaka będzie potrzebna dla pokrycia potrzeb energetycznych budynku.


System grzewczy WT 2017 dla niskiego zapotrzebowania energii użytkowej

Uzyskanie niskiego zapotrzebowania energii użytkowej w budynku jest możliwe oprócz stosowania odpowiedniej izolacji cieplnej przegród, na drodze stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Należy wziąć pod uwagę, że rekuperator podczas pracy zużywa energię elektryczną (a więc energię pierwotną), jednak efekt energetyczny jest zdecydowanie wyższy w porównaniu z efektem jak i daje wentylacja naturalna grawitacyjna. Wysokiej klasy rekuperatory posiadają certyfikaty poświadczające niskie zużycie energii pierwotnej. Przykładem są rekuperatory Vaillant recoVAIR spełniające kryteria Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt dzięki odzyskowi ciepła na poziomie 87%.

Niskie zapotrzebowanie na energię użytkową nie gwarantuje spełnienia warunku WT 2017 określającego maksymalne zapotrzebowanie na energię pierwotną (maks. 95 kWh/m2rok). Konieczne jest stosowanie wysokoefektywnych systemów ogrzewania i wentylacji budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Samo zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego pozwala osiągać zużycie energii pierwotnej na poziomie rzędu 105 kWh/m2rok. Aby osiągnąć wartość niższą niż 95 kWh/m2rok, wystarczy zastosować małą instalację solarną dla potrzeb podgrzewania wody użytkowej. Zużycie energii pierwotnej przez kolektory słoneczne wynosi 0,0, ponieważ do wytwarzania ciepła potrzebują one śladowej ilości energii elektrycznej (pompa obiegowa małej mocy).

Spełnienie warunków WT 2017 jest możliwe samodzielnie przez pompę ciepła zarówno gruntową jak i powietrzną. Pomimo zużywania energii elektrycznej, wysokie wykorzystanie energii odnawialnej przez pompę ciepła przekłada się na korzystne wskaźniki zużycia energii pierwotnej – znacznie poniżej progu 95 kWh/m2rok. Spełnienie warunków WT 2017 jest szczególnie trudne przy zastosowaniu kotła węglowego. Wymagało by to zarówno zwiększenia standardu izolacyjności cieplnej budynku, jak i znacznego zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym budynku.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , ,