Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/12/2016

Warunki techniczne WT 2017 dla nowych budynków

Nowe budynki, ale także modernizowane, muszą spełniać określone warunki techniczne, które podlegają aktualizacji zwykle co kilka lat. Warunki techniczne publikowane są w Dziennikach Ustaw.  Ostatnie z nich były wprowadzane w życie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Obowiązujące do niedawna warunki WT 2014 ustępują miejsca z dniem 01.01.2017 nowym warunkom WT 2017. Znane są już także przyszłe warunki WT 2021, które zaczną obowiązywać od 01.01.2021 roku. Uwględnienie warunków technicznych jest wymagane już na etapie projektu budynku składanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.


Zakres warunków technicznych WT 2017 obejmuje m.in. wymagane współczynniki przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów, podłóg na gruncie, okien, drzwi zewnętrznych itd. Szczególne zaostrzenie wymagań dotyczy okien i drzwi, dla których dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła została obniżona nawet o 15% w porównaniu do warunków WT 2014. Wymagania dla standardu izolacyjności dotyczą także przewodów instalacji grzewczej oraz wody użytkowej.

Warunki techniczne WT 2017 nie określają wprost wymagań dla efektywności energetycznej systemów grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania wody użytkowej. Jednak dopuszczalne wskaźniki jednostkowego zużycia energii pierwotnej Ep (kWh/m2rok) z góry premiują pewne rozwiązania i eliminują inne. Na przykład samo zastosowanie kotła kondensacyjnego nie pozwoli spełnić warunki z zużycia energii pierwotnej. Dopiero jego połączenie np. z kolektorami słonecznymi nawet jedynie dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, powinno zapewnić spełnienie wymagań WT 2017.

Maksymalne zużycie energii pierwotnej wg WT 2017: 95 kWh/m2rok

Nowe warunki WT 2017 zakładają, że zużycie energii pierwotnej (nieodnawialnej) nie może przekroczyć 95 kWh/m2rok. Wcześniej w warunkach WT 2014 było to 120 kWh/m2rok. Zużycie tej energii odnosi się nie tylko do celów grzewczych budynku, ale także chłodzenia pomieszczeń, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia. Spełnienie podwyższonych wymagań 2017, a tym bardziej przyszłych WT 2021, będzie tym łatwiejsze im większy będzie udział energii odnawialnej (OZE) w bilansie energetycznym budynku. Stąd też jednym z najbardziej preferowanych urządzeń dla zastosowania w nowych budynkach, będzie pompa ciepła.

Kategoria: Tagi: , , , , ,