Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/11/2016

Szczelność budynku i metoda Blower Door Test

Szczelność budynku jest jednym z kluczowych czynników decydujących o standardzie energetycznym budynku. Zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej przegród, okien i drzwi nie zagwarantuje niskiego zapotrzebowanie ciepła budynku. Może ono wzrastać znacznie przy niekontrolowanym przepływie powietrza w budynku. Konieczność podgrzewania świeżego powietrza dostarczanego do budynku przekłada się wprost na zapotrzebowanie ciepła, a tym samym na całoroczne koszty ogrzewania domu. Dla nowych budynków stawiane są coraz wyższe wymagania dla szczelności powietrznej. Osiąganie szczelności budynku jest możliwe dzięki nowoczesnym techn0logiom budowy, ale także dzięki stosowaniu systemów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej najczęściej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).


Sprawdzenie szczelności powietrznej domu jest ściśle określone normą: PN-EN 13829:2002, „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. Test szczelności “Blower Door Test” polega na wytworzeniu nad- lub podciśnienia wewnątrz budynku. Przy różnicy ciśnienia 50 Pa pomiędzy powietrzem na zewnątrz budynku i jego wnętrzem, powietrze będzie przedostawać się przez nieszczelności. Zwiększy to liczbę wymian powietrza powyżej wymaganej ze względów higienicznych, co z kolei zwiększy koszty ogrzewania domu. Warunki testu “Blower Door Test” są zbliżone do oddziaływania silnego wiatru (prędkość ok. 9 m/s) na budynek.

Warunki testowe n50 dla badania szczelności powietrznej budynku

Szczególnie w stosunku do nowych budynków stawiane są wymagania odnośnie szczelności powietrznej. Są one często warunkiem koniecznym do spełnienia dla dokonania odbioru technicznego budynku lub otrzymania dofinansowania inwestycji. Na przykład w budynku niskoenergetycznym o standardzie NF40, liczba wymian powietrza w warunkach testowych n50 (różnica 50 Pa w teście Blower Doot Test) nie może być większa niż 1,5 na godzinę. Z kolei w budynku pasywnym o standardzie NF40 liczba wymian powietrza nie może przekroczyć 0,6 na godzinę (0,6 wymiany powietrza w kubaturze budynku w ciągu 1 godziny).

Test szczelności budynku “Blower Door Test” powinien być zakończony przekazaniem właścicielowi domu certyfikatu szczelności. Dodatkowy protokół powinien zawierać zalecenia dla usunięcia ewentualnych miejsc nieszczelności. Część z nich można usunąć stosunkowo łatwo (uszczelnienie okien, drzwi, przepustów przez ściany, dach, itd.). Dla niektórych nieszczelności mogą być wymagane dodatkowe prace remontowe. Kluczowe znaczenie odgrywa tu staranność prowadzenia prac budowlanych i wykonywanie testu “Blower Test Door” jeszcze przed zakończeniem ostatecznych prac wykończeniowych.

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,