Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/10/2016

Sprzęgło hydrauliczne do instalacji centralnego ogrzewania

Sprzęgło hydrauliczne stanowi często stosowane rozwiązanie w nowoczesnych systemach grzewczych, gdzie źródłem ciepła jest kocioł wiszący kondensacyjny lub pompa ciepła (głównie typu powietrze/woda). We wcześniejszych rozwiązaniach sprzęgło hydrauliczne stosowane było dla kotłów stało- lub niskotemperaturowych. Spełniało w tym przypadku rolę ochrony kotłów przed zbyt niską temperaturą powrotu wody, zagrażającą trwałości kotłów. Stosowane było także dla układów kaskadowych tego rodzaju kotłów, także przy współpracy kotłów o różnej mocy grzewczej, gdzie zastosowano pompy kotłowe.


 

Sprzęgło hydrauliczne spełnia kilka funkcji w systemach grzewczych, przede wszystkim jednak zapewnia płynną współpracę kotła z instalacją grzewczą. Jest to wymagane, gdy natężenie przepływu wody w instalacji grzewczej jest znacznie wyższe niż dopuszczalne dla kotła. Ma to miejsce przede wszystkim w przypadku systemów ogrzewania podłogowego pracującego z niską różnicą temperatury zasilania i powrotu. Nowoczesne kotły wiszące, (także kompaktowe centrale grzewcze) cechują się małą pojemnością wodną (w porównaniu do tradycyjnych kotłów stojących) i zwiększonymi oporami przepływu. Z tego też względu posiadają najczęściej ograniczenie natężenia przepływu wody grzewczej.

W przypadku ogrzewania grzejnikowego lub mieszanego (grzejniki + ogrzewanie podłogowe) natężenie przepływu wody jest zwykle niższe od dopuszczalnego. Przy budynkach całkowicie ogrzewanych podłogowo, natężenie przepływu może być na tyle duże, że będzie przekraczało wartość dopuszczalną dla kotła. Sprzęgło hydrauliczne obniży natężenie przepływu wody przez kocioł, a jednocześnie nie zwiększy temperatury powrotu wody grzewczej do kotła. Jest to konieczne dla zapewnienia korzystnych warunków pracy kotła kondensacyjnego.

Sprzęgło hydrauliczne jest stosowane także w kotłowniach kaskadowych zbudowanych z kotłów wiszących posiadających pompy kotłowe. Jest konieczne dla zapewnienia wymaganego przepływu wody grzewczej przez każdy z kotłów oraz oddzielenia hydraulicznego od pomp obiegowych pracujących w obiegach grzewczych. Sprzęgło hydrauliczne najczęściej ma postać pionowego rozdzielacza instalowanego na ścianie kotłowni. Może być również zbudowany w formie poziomej belki połączonej bezpośrednio z obiegami grzewczymi. Może być zabudowany jako kompletny moduł bezpośrednio na króćcach kompaktowej centrali grzewczej. Alternatywą dla sprzęgła hydraulicznego może być w niektórych przypadkach wymiennik ciepła lub zasobnik buforowy.

Kategoria: Tagi: , , ,