Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/07/2016

Dlaczego kotły kondensacyjne mają sprawność powyżej 100%?

Dlaczego kotły kondensacyjne mają sprawność powyżej 100%, w przeciwieństwie do tradycyjnych kotłów grzewczych – nisko- lub stałotemperaturowych. Dane techniczne podają często sprawność 108, a nawet 109% dla gazowego kotła kondensacyjnego. Kotły olejowe kondensacyjne osiągają nieco niższą sprawność, z uwagi na mniejszą wilgotność spalin. Nadal jest to jednak wartość wyższa niż 100%.  Podobnie jest z kotłami kondensacyjnymi spalającymi gaz płynny.

Sprawność kotła kondensacyjnego powyżej 100% oznacza, że była określana w stosunku do wartości opałowej paliwa. Wartość opałowa określa ilość ciepła zawartą w spalinach, ale z pominięciem ciepła zawartej w parze wodnej. Para wodna powstaje w wyniku reakcji podczas spalania i łączenia się tlenu z wodorem. Ponieważ ilość wodoru jest zwiększona w przypadku gazu ziemnego, to najwyższe sprawności osiągają kondensacyjne kotły gazowe.


Dlaczego pomija się ciepło zawarte w parze wodnej?

W tradycyjnych kotłach, para wodna musiała przejść do komina wraz ze spalinami. Jej skroplenie w kotle, powodowało by korozję jego powierzchni grzewczych. Powstający kondensat ma kwasowy odczyn, zagrażając standardowym powierzchniom grzewczym. Dopiero opracowanie w latach 80-tych pierwszych kotłów kondensacyjnych i ich rozpowszechnienie w kolejnych latach zmieniło sytuację. Para wodna mogła zostać bezpiecznie skroplona w kotle, a ciepło w niej zawarte odebrane przez wodę grzewczą. Dodatkowa ilość ciepła zwiększyła sprawność kotła kondensacyjnego powyżej 100%. Norma określająca sposób obliczania sprawności kotła, nie zmieniła się i nadal jako odniesienie 100% przyjmowała wartość opałową paliwa.

Budowa nowoczesnych kotłów kondensacyjnych

Nowoczesne kotły kondensacyjne zbudowane są w odmienny sposób niż znane wcześniej kotły stało- lub niskotemperaturowe. Dlaczego kotły kondensacyjne są lżejsze niż kotły starego typu? Do budowy powierzchni grzewczych używa się często stali nierdzewnej. Zapewnia ona odporność na kwasowe działanie kondensatu. Stosunkowo cienkie ścianki powierzchni grzewczych (w porównaniu np. do powierzchni wykonanych z żeliwa) służą intensywnej wymianie ciepła. Spaliny muszą zostać schłodzone do jak najniższej temperatury. Wówczas zostaną stworzone odpowiednie warunki dla skraplania pary wodnej i odzyskiwania tzw. ciepła utajonego zawartego w niej.

Efekty zastosowania kotła kondensacyjnego

Kocioł kondensacyjny pozwala zazwyczaj obniżyć o 20 do 40% roczne zużycie gazu w porównaniu do kotłów stało- lub niskotemperaturowych. Od 2015 roku zastosowanie kotłów kondensacyjnych stało się praktycznie obowiązkowe. Weszły bowiem w życie przepisy tzw. ecodesignu. Określają one wymagana minimalne sprawności źródeł ciepła. Dodatkowo Warunki Techniczne WT 2017 zaostrzyły wymagania dla efektywności energetycznej całego budynku. Wzmocniło to dodatkowo rolę wysoko sprawnych urządzeń takich jak kotły kondensacyjne.

Kategoria: Tagi: , , , ,