Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/04/2016

Rodzaje pomp ciepła powietrze/woda – wady i zalety

Pompy ciepła typu powietrze/woda stanowią najchętniej stosowane rozwiązanie w tym segmencie urządzeń. Ich zastosowanie nie wymaga specjalnych przedsięwzięć po stronie wykonania dolnego źródła ciepła. Pompy ciepła powietrze/woda mogą cechować się różną budową. Są to zarówno pompy ciepła typu MONOBLOK, jak i SPLIT. Wybór rodzaju pompy ciepła zależny będzie od możliwości jej zabudowy w budynku, a także preferencji użytkownika. Budowa pompy ciepła odgrywa znaczący wpływ na jej efektywność pracy jak również na oddziaływanie na otoczenie. Wady zalety pomp ciepła pozwalają dokonać wyboru zależnie od warunków zastosowania i preferencji mieszkańców domu.


Wady zalety pomp ciepła typu MONOBLOK

Pompy ciepła typu MONOBLOK składają się z jednej jednostki. Może być ona przeznaczona do zainstalowania wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Zainstalowanie jednostki wewnątrz chroni jej elementy przed warunkami atmosferycznymi. Wiąże się to jednak z ryzykiem zwiększenia hałasu wewnątrz budynku, a także koniecznością wykonania dużych otworów dla wyprowadzenia kanałów powietrznych. Zabudowanie jednostki na zewnątrz budynku eliminuje ryzyko zwiększenia poziomu hałasu w domu, ale wymaga zabezpieczenia pompy ciepła typu MONOBLOK przed zamarzaniem wody np. w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Ważną zaletą pomp ciepła typu MONOBLOK jest prostota montażu. Cały układ chłodniczy mieści się w jednej jednostce i nie wymaga się ingerencji w niego podczas montażu pompy ciepła. Upraszcza to czynności montażowe i uruchomieniowe, od firmy wykonawczej nie są wymagane uprawnienia chłodnicze. Pompy ciepła typu MONOBLOK posiadają także mniejszą ilość czynnik chłodniczego. Jest to istotne z punktu widzenia tzw. ustawy f-gazowej, gdyż pompy ciepła z ilością czynnika chłodniczego większą niż 3 kg podlegają obowiązkowi rejestracji.

Wady zalety pomp ciepła typu SPLIT

Zaletą pomp ciepła typu SPLIT jest eliminacja źródła hałasu z budynku. Sprężarka, a także wentylator parownika umieszczone są w jednostce zewnętrznej. W klasycznym rozwiązaniu jednostka zewnętrzna łączy się z wewnętrzną w budynku przewodami z czynnikiem chłodniczym. Eliminuje to ryzyko zamarzania układu pompy ciepła. Utrudnieniem jest z kolei konieczność ingerencji w układ chłodniczy pompy ciepła. Wykonawca musi wobec tego posiadać uprawnienia chłodnicze. Specjalnym rozwiązaniem jest pompa ciepła typu SPLIT, gdzie pomiędzy jednostkami jest zastosowany obieg czynnika niezamarzającego na bazie glikolu. Łączy to w sobie zalety pomp ciepła MONOBLOK i SPLIT. Typoszereg pomp ciepła flexoTHERM i flexoCOMPACT dzięki takiej konstrukcji pozwala na wybór dowolnego rodzaju dolnego źródła ciepła – powietrza, gruntu lub wody.

Budowa pompy ciepła, a jej głośność pracy

Budowa pompy ciepła wpływa także na jej głośność pracy ponieważ wynika to z kwestii usytuowania sprężarki i wentylatora. Do najcichszych pomp ciepła należą zwykle pompy typu Monoblok w wersji do ustawienia wewnątrz budynku. Również pompy ciepła typu Split z obiegiem glikolowym pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną osiągają niskie poziomy hałasu. Sprężarkę umieszczono w takich pompach ciepła w jednostce wewnętrznej co daje większą szansę na obniżenie emisji hałasu na zewnątrz budynku. Najcichsze pompy ciepła uzyskują poziom mocy akustycznej w zakresie 40-50 dB(A). W segmencie pomp ciepła Split z obiegiem chłodniczym pomiędzy jednostkami, za bardzo ciche można uznać te, które uzyskują poniżej 55 dB(A). Przykładem są tutaj pompy typoszeregu Vaillant aroTHERM Split VWL.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , ,