Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 28/02/2016

Pompa ciepła i fotowoltaika we współpracy

Pompa ciepła i fotowoltaika? Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w budynku wyposażonym w pompę ciepła pozwala zwiększyć stopień wykorzystania na własne potrzeby energii wytwarzanej przez instalację PV. Nierównomierność poboru oraz produkcji energii elektrycznej wymusza konieczność stosowania instalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID (współpracującej z siecią elektroenergetyczną). Interesujące połączenie stanowi instalacja PV i pompa ciepła woda użytkowej. Pompa ciepła CWU pracuje także w okresie letnim, czas pracy może wynosić nawet 8-10 godzin dziennie zapewniając wykorzystanie energii elektrycznej wytwarzanej w dużej ilości w słoneczne dni. Niektóre pompy ciepła wody użytkowej posiadają specjalną funkcję regulatora służącą do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Funkcję pod nazwą PV READY posiadają pompy ciepła Vaillant aroSTOR VWL. Dwa tryby pracy PV ECO i PV MAX pozwalają na 2-stopniową współpracę pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną – na dwóch różnych poziomach nastawy temperatury wody użytkowej.


Pompa ciepła należy do wysokoefektywnych urządzeń grzewczych. Wykorzystuje one jednak energię elektryczną, której wytworzenie jest energochłonne. Zużycie tzw. energii pierwotnej dla wytworzenia energii elektrycznej jest najwyższe. Przyjmuje się, że na każdą 1 kWh energii elektrycznej dostarczanej do budynku, konieczne jest zużycie 3 kWh energii pierwotnej. Wynika to ze stosunkowo niskiej sprawności elektrowni węglowej, a także strat przesyłowych energii.

Pompa ciepła i fotowoltaika sposobem na obniżenie zużycia energii pierwotnej

Współpraca pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną jest uzasadniona z jeszcze jednego ważnego powodu. Zasilanie pompy ciepła energią elektryczną wytwarzaną na miejscu w instalacji fotowoltaicznej obniża pobór energii z sieci. Tym samym  obniża się zużycie energii pierwotnej w budynku. Odgrywa to znaczenie nie tylko w kategorii poszanowania środowiska naturalnego i obniżenia kosztów ogrzewania domu lub podgrzewania ciepłej wody. Możliwe jest spełnienie wymagań dla nowych budynków projektowanych według Warunków Technicznych WT 2017.

Pompa ciepła i fotowoltaika zwiększają opłacalność inwestycji. Jest ona tym większa im większe jest zużycie energii elektrycznej wytwarzanej na miejscu w budynku. Oddawanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej wiąże się zawsze z ponoszeniem opłat. Dotyczy to także wariantu bilansowania energii oddawanej i pobieranej z sieci. Z kolei stosowanie akumulatorów energii elektrycznej zwiększa koszty inwestycji. Pompa ciepła wody użytkowej stanowi jednocześnie akumulator energii – bezpośrednio w ciepłej wodzie magazynowanej w zbiorniku.

Kategoria: Tagi: , , , , ,