Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/12/2015

Regeneracja dolnego źródła ciepła

Regeneracja dolnego źródła ciepła dotyczy w szczególności gruntu, który stanowi dla pompy ciepła typu solanka/woda swoisty bufor ciepła. Pompa ciepła korzystając z gruntu jako dolnego źródła ciepła, powoduje obniżanie jej temperatury. Szczególnie długi zimny sezon grzewczy, a także użytkowanie nowego domu, może powodować wydłużenie pracy pompy ciepła i nadmierne schłodzenie dolnego ciepła. Aby doszło to jego pełnej tzw. regeneracji cieplnej, muszą występować korzystne warunki eksploatacyjne. Przede wszystkim należy prawidłowo zwymiarować dolne źródło ciepła – sondy pionowe lub kolektor gruntowy poziomy. W pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć właściwości gruntu. Wytyczne projektowe producentów wskazują na jaką ilość ciepła można liczyć przy określonym rodzaju gruntu i jego wilgotności.


Jeżeli na etapie projektowania okaże się, że występują trudności z doborem dolnego źródła ciepła zagrażające prawidłowej regeneracji cieplnej, to należy rozważyć zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda. W przypadku nowych pomp ciepła, mogą one zapewnić samodzielnie pokrycie potrzeb cieplnych. W przypadku budynków modernizowanych można je połączyć z kotłem grzewczym w układzie tzw. hybrydowym. Regeneracja dolnego źródła ciepła nie stanowi żadnego problemu dla powietrznych pomp ciepła. Powietrze stanowi nieograniczony magazyn ciepła, jednak nie zapewnia w długim czasie tak stabilnej i wysokiej temperatury jak grunt.

Regeneracja dolnego źródła ciepła – co jej sprzyja?

Idealna regeneracja dolnego źródła ciepła powinna zapewnić doprowadzenie gruntu to takiej samej temperatury u progu sezonu grzewczego jak rok wcześniej. Na przebieg regeneracji cieplnej korzystnie wpływa skrócenie czasu pracy pompy ciepła w ciągu roku. Można to uzyskać stosując np. małą instalację solarną dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W ten sposób odciąża się pompę ciepła od pracy poza sezonem grzewczym. Instalacja solarna może zapewnić w miesiącach letnich nawet 100-procentowe pokrycie potrzeb ciepła dla podgrzewania wody użytkowej. Bardzo dobre efekty uzyskuje się również przy zastosowaniu chłodzenia pasywnego. W przeciwieństwie do chłodzenia aktywnego, nie wymaga ono pracy sprężarki i wykorzystania ciepła gruntu. Przy okazji chłodzenia pasywnego ciepło odbierane z budynku trafia poprzez obieg glikolowy do dolnego źródła ciepła. Tym sposobem podwyższa się dodatkowo temperaturę gruntu poza sezonem grzewczym i wspomaga regenerację dolnego źródła ciepła.

Kategoria: Tagi: , , , , , ,