Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 29/08/2015

Komfort cieplny w pomieszczeniu ogrzewanym

System grzewczy oraz wentylacja pomieszczenia muszą zapewnić jak najwyższy poziom komfortu cieplnego przy jak najniższych kosztach ogrzewania pomieszczenia i całego budynku. Na jego odczucie wpływa cały szereg czynników – nie tylko sama temperatura powietrza w pomieszczeniu, ale również temperatura wewnętrzna przegród i elementów grzejnych oraz sposób wentylowania pomieszczenia. Komfort cieplny będzie łatwiejszy do uzyskania w pomieszczeniu ogrzewanym z niskotemperaturowym systemem grzewczym – szczególnie ogrzewaniem podłogowym. Wysokie znaczenie odgrywa w tym zakresie także wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperator. Dzięki niej temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia jest porównywalna do temperatury wewnątrz budynku, co praktycznie eliminuje ryzyko powstawania przeciągów. 


Komfort cieplny zależnie od standardu energetycznego budynku

Uzyskanie wysokiego poziomu komfortu cieplnego jest znacznie łatwiejsze w budynku o wysokim standardzie energetycznym – niskoenergetycznym lub pasywnym. Pomocnym w jego uzyskaniu będzie wykonanie budynku w standardzie zgodnym z Warunkami Technicznymi WT2017 lub WT2021. Wymuszają one stosowanie skutecznej izolacji cieplnej przegród, a także okien najlepiej 3-szybowych. Dzięki temu temperatura powierzchni wewnętrznych staje się podwyższona, co w wysokim stopniu wpływa na odczucie komfortu cieplnego. Standard WT2017, czy WT2021 w dużym stopniu wpływa na potrzebę stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Poza korzyściami ekonomicznymi (obniżenie potrzeb cieplnych domu) przynosi ona korzyści dla komfortu cieplnego mieszkańców oraz poprawy jakości powietrza. W praktycznym spojrzeniu, zastosowanie rekuperatora eliminuje potrzebę otwierania okien dla wietrzenia pomieszczeń. Eliminuje więc ryzyko przeciągów, wychłodzenia pomieszczeń i zwiększonych strat cieplnych.

Ocena komfortu cieplnego – wskaźnik PMV

Odczucie komfortu cieplnego może być różne przez każdą osobę. Jednak można określić jakie czynniki wpływają na jego odczuwalny poziom i zdefiniować akceptowane wartości. W ten sposób zdefiniowano wskaźnik PMV (ang. Predicted Mean Vote). Opisuje on wrażenia cieplne człowieka w 7-stopniowej skali (gorąco +3, ciepło +2, lekko ciepło +1, neutralnie 0, lekko chłodno -1, chłodno -2, zimno -3. Prawidłowym odczuciem człowieka jest odczucie neutralne, czyli ani zbyt chłodno, a nie zbyt ciepło. Wartość wskaźnika PMV opisującego komfort cieplny powinna wobec tego wynosić od -0,5 do +0,5. Jak widać jest to stosunkowo wąski zakres i uzyskanie komfortu cieplnego w niektórych rodzajach pomieszczeń może być trudne. Poczucie komfortu cieplnego funkcjonuje także dla pomieszczeń chłodzonych. W sezonie letnim, w pomieszczeniach także klimatyzowanych, uzyskanie dobrych warunków dla przebywania ludzi może być trudniejsze niż w sezonie grzewczym. Wynika to ze zwiększonego nasłonecznienia i zysków ciepła w pomieszczeniu, a także ryzyka przeciągów (nawiew zimnego powietrza).

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , , , ,