Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 22/07/2015

Kocioł gazowy czy węglowy do nowego domu?

Kocioł gazowy czy węglowy? Ta kwestia przez lata była dylematem budujących dom. Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej, nadal w nowych budynkach stosowane są często kotły węglowe. Wynika to z przekonania, że w ten sposób można zapewnić sobie najniższe koszty ogrzewania domu. Ceny węgla w ostatnich latach uległy jednak znacznemu zwiększeniu i koszty użytkowania kotła węglowego również się zwiększyły. Jak wskazują obserwacje użytkowników i badania testowe, sprawność kotłów węglowych w warunkach eksploatacyjnych ulega wyraźnemu obniżeniu w odniesieniu do sprawności katalogowej. Wynika to ze znaczącego wpływu na sprawność pracy kotła węglowego kilku czynników. Należą do nich m.in. wzrost strat ciepła przy niższych obciążeniach grzewczych kotła, czy zwiększona ilość powietrza do spalania (otwarta komora spalania, brak kontroli procesu spalania). Jest to także skutkiem większej skłonności do powstawania osadów w komorze spalania i po stronie wodnej (kamień kotłowy). 


Nie bez znaczenia jest fakt, że według badań (np. Polskiego Alarmu Smogowego) jakość węgla w wielu przypadkach odbiega od deklarowanych parametrów. Dotyczy to m.in. zaniżonej wartości opałowej, a także nadmiernej wilgotności paliwa. Tym samym koszty ogrzewania domu mogą być zdecydowanie wyższe od spodziewanych. Dodatkowo oczywiście nastąpi wzrost emisji zanieczyszczeń wskutek niekorzystnego przebiegu procesu spalania i zwiększonego zużycia paliwa.

Kocioł gazowy czy węglowy – w świetle wymagań dla efektywności energetycznej

Zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego pozwala już obecnie uzyskać niższe koszty eksploatacji niż kotła węglowego. Tym bardziej jeśli dodatkowo zastosuje się nawet małą instalację solarną przeznaczoną do podgrzewania wody użytkowej. Gazowy kocioł kondensacyjny w połączeniu z instalacją solarną zapewnia także wysoką klasę efektywności energetycznej na poziomie A+. Jest to więc rozwiązanie spełniające nawet wybiegające w dalszą przyszłość wymagania dyrektywy ErP. Jednocześnie osiąga się najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa użytkowania systemu grzewczego oraz eliminuje uciążliwą dla otoczenia tzw. niską emisję zanieczyszczeń.

Kocioł gazowy czy węglowy – w świetle zmian cen paliw

Korzystanie z energii elektrycznej czy gazu ziemnego oznacza korzystanie ze stabilnych cen dostawcy sieciowego. W przypadku paliw transportowanych indywidualnie (węgiel, drewno, olej opałowy, gaz płynny, itp.) ceny ich zakupu ulegać mogą znaczącym zmianom. Jest to związane zarówno ze zmianami sytuacji rynkowej, jak i porą roku i szeregiem innych czynników. Planowanie zakupu tego rodzaju paliw może być dla mieszkańców domu sporą niedogodnością. Warte podkreślenia jest to, że ceny węgla w ostatnich latach wzrosły. Z kolei ceny gazu ziemnego w 2017 roku w typowej taryfie W-3 (odbiorca indywidualny, ogrzewanie domu) były średnio niższe o 30% w porównaniu do roku 2012. Porównanie kosztów ogrzewania domu wykazuje więc wymierne ekonomiczne korzyści przy zastosowaniu kotła gazowego, zamiast węglowego.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , ,