Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/05/2015

Ochrona instalacji solarnej przed przegrzewaniem

Ochrona kolektorów przed przegrzaniem jest jednym z częściej zadawanych pytań przez właściciela instalacji solarnej.  Troska o instalację solarną pojawia się szczególnie przed wyjazdem mieszkańców domu na letnie wczasy. Brak zużycia ciepłej wody podczas dłuższej nieobecności mieszkańców będzie skutkować brakiem odbioru ciepła z kolektorów słonecznych. Ochrona przed przegrzewaniem kolektorów może się odbywać na kilka sposobów. Może polegać w pierwszej kolejności na ograniczeniu dostępu promieniowania słonecznego do absorberów kolektorów słonecznych. Jest to jednak rzadko stosowane rozwiązanie ze względów funkcjonalnych i bezpieczeństwa. Zwykle przykrycie kolektorów słonecznych np. plandeką jest utrudnione lub wręcz niemożliwe dla mieszkańców, ze względu na miejsce zabudowy kolektorów na stromym dachu. Widziane czasem na zdjęciach folie naklejone na szybach kolektorów są dostarczane z nowymi urządzeniami. Nie są one przewidziane do stałej ochrony, a jedynie jako pomocnicze dla pierwszego uruchomienia instalacji solarnej.


Odpowiedni dobór wielkości instalacji solarnej

W pierwszej kolejności należy zapewnić odpowiedni dobór instalacji solarnej. Wówczas można do minimum ograniczyć przerwy w odbiorze ciepła. Całość wytwarzanego w ciągu dnia ciepła, zostanie wykorzystana przed mieszkańców domu. Dobrana odpowiednio wielkość instalacji solarnej przełoży się na korzystny efekt ekonomiczny. Wysoki stopień wykorzystania ciepła oznaczać będzie skrócenie okresu zwrotu kosztów inwestycji.

Przemyślana konstrukcja absorbera kolektora słonecznego = skuteczna ochrona kolektorów przed przegrzaniem

Ochrona przed przegrzewaniem polega na ochronie glikolu oraz elementów instalacji solarnej. Już sama konstrukcja kolektorów słonecznych o jakości potwierdzonej certyfikatem Solar Keymark przewiduje występowanie niekorzystnych warunków pracy. Jeśli więc kolektor posiada certyfikat Solar Keymark, to oznacza to, że był poddawany rygorystycznym testom. Jeden z nich polega na 30-dniowej próbie pracy przy wysokim nasłonecznieniu i przy braku odbioru ciepła. Glikol przy długotrwałym przegrzewaniu może tracić swoje właściwości. Odpowiednia konstrukcja absorbera – układ przewodów wewnętrznych zapewnia szybkie usuwanie glikolu. W ten sposób będzie on chroniony przed przegrzewaniem. Nie będzie przekazywał wysokiej temperatury elementom instalacji solarnej – w szczególności pompie obiegowej i naczyniu wzbiorczemu.

Drainback – układ instalacji solarnej dla samoczynnej ochrony przed przegrzewami

Odrębnym rozwiązaniem technicznym jest układ bezciśnieniowy, tzw. Drainback. Glikol wypełnia kolektory słoneczne jedynie w sprzyjających warunkach pracy instalacji solarnej. Gdy pompa obiegowa pozostaje wyłączona glikol grawitacyjnie spływa do wężownicy podgrzewacza. Tak skonstruowana instalacja solarna jest dzięki temu chroniona przed przegrzewaniem. Nie występuje w niej także naczynie wzbiorcze, instalacja jest typu bezciśnieniowego.

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,