Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/02/2015

Równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej

Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na poziom kosztów ogrzewania domu jest równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej. Instalacja zrównoważona hydraulicznie to taka w której wydajność cieplna grzejników jest zawsze dostosowana do potrzeb cieplnych poszczególnych pomieszczeń. Natężenia przepływu wody grzewczej muszą być odpowiednie do potrzeb ciepła, co uzyskać można na drodze odpowiedniego zaprojektowania i wykonania instalacji c.o. pod względem hydraulicznym. Zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach nie gwarantują same w sobie obniżenia kosztów ogrzewania budynku. Ich właściwa praca możliwa jest gdy zapewni się odpowiednia zakres regulacyjności i dokona prawidłowych nastaw wstępnych elementu dławiącego przepływ. W większych instalacjach grzewczych konieczne może być stosowanie dodatkowych zaworów regulacyjnych, np. podpionowych zaworów różnicowych. Należy także pamiętać o doborze odpowiedniej nie przewymiarowanej pompy obiegowej. Pompy o płynnej regulacji wydajności (tzw. elektroniczne) pozwalają dostosować się do zmiennych oporów przepływu instalacji grzewczej w sposób nie zwiększający kosztów eksploatacyjnych.


Kategoria: Tagi: , , , , ,