Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/01/2015

Rzeczywisty koszt ogrzewania domu pompą ciepła w latach 2012-2014

Koszt ogrzewania pompą ciepła należą do najniższych spośród stosowanych powszechnie źródeł ciepła. Dla przykładowego domu z gruntową pompą ciepła w 3-cim sezonie pracy koszty te ulegały stałemu obniżaniu. Wynikło to z wprowadzenia optymalizacji działania systemu grzewczego i układu wentylacji z odzyskiem ciepła. Rekuperator w większym stopniu zaczął być sterowany w zależności od pory dnia. W większym stopniu wykorzystano zyski od nasłonecznienia w sezonie grzewczym. W 2014 roku uległa wyraźnemu  obniżeniu cena zakupu energii elektrycznej (zł/kWh), co dodatkowo pozytywnie wpłynęło na obniżenie kosztów ogrzewania.


Koszt ogrzewania pompą ciepła w nowym domu

Szczególnie w przypadku pomp ciepła typu solanka/woda należy zwrócić uwagę na aspekt suszenia konstrukcji nowego budynku. To nie tylko zakładane w pierwszych 2-3 sezonach grzewczych zwiększone straty cieplne przez wilgotne przegrody. To bardzo ważna kwestia suszenia jastrychu (wylewki) w stosowanym często systemie ogrzewania podłogowego. Odpowiedni program pracy pompy ciepła pozwala w ciągu 30 dni dokonać suszenia wylewki. Należy się tu jednak liczyć z wyższym kosztem eksploatacji pompy ciepła. Dotyczy to głównie pomp ciepła solanka/woda. Dolne źródło ciepła ma ograniczoną wydajność cieplną w ciągłym trybie pracy. Aby nie było ono nadmiernie obciążone, w trybie suszenia jastrychu pompa ciepła musi być wspomagana grzałką elektryczną.

Niektóre specjalistyczne firmy przeprowadzają w sposób kompleksowy suszenie budynku poprzez jego wygrzewanie za pomocą przenośnego źródła ciepła (np. kocioł olejowy). Oczywiste jest więc, że pierwszy sezon ogrzewania domu pompą ciepła będzie generował wyższe koszty niż kolejne. Można szacować tą różnicę nawet na 20-30%. W przykładowym budynku zużycie energii na ogrzewanie domu w ciągu 3 lat obniżyły się o około 13%.

Koszt ogrzewania pompą ciepła, a bezwładność cieplna domu

Większa znajomość zachowania się budynku (bezwładność cieplna) pozwoliła także skorygować nastawę krzywej grzewczej, a także czasów pracy systemu grzewczego w trybie normalnym i zredukowanym. Nastawa krzywej grzewczej, ale przede wszystkim czasów pracy pompy ciepła zależnie od konstrukcji budynku jest ważna. Dużą bezwładność cieplną domu można wykorzystać do magazynowania ciepła, szczególnie jeśli zastosowanie ma taryfa 2-strefowa na zakup energii elektrycznej.

Jaka taryfa zakupu energii dla pompy ciepła?

Zazwyczaj opłacalne jest zastosowanie taryf 2- lub 3-strefowych dla domu z pompą ciepła. Na pewno wybór taryfy będzie łatwiejszy po przynajmniej 1-2 latach użytkowania domu, o ile zastosowany będzie licznik z rejestrowanym w czasie poborem energii.  Wówczas można dokonać analizy czy nawet bez zmiany przyzwyczajeń można obniżyć koszty eksploatacji pompy ciepła i ogólnie całego domu. Może wystarczyć zmiana taryfy standardowej G11 na np. G12w lub G13. Ważne jest aby regulator pompy ciepła pozwalał na wprowadzenie optymalnych nastaw dla korzystania z najtańszej energii i blokowania pracy przy okresie najdroższej energii.

 

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,