Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 22/09/2014

Przegląd kotła przed sezonem grzewczym

Przegląd kotła przed sezonem grzewczym jest czynnością konieczną ze względu na bezpieczną i efektywną pracę urządzenia. Kocioł grzewczy jest urządzeniem pracującym w ciągu roku znacznie dłużej niż większość wykorzystywanego sprzętu domowego. Jako urządzenie cieplne podlega zmiennym obciążeniom i jest narażone na niekorzystny wpływ temperatury, ciśnienia, a także powstających zanieczyszczeń – po stronie wodnej i spalinowej. Przegląd to nie tylko kontrola parametrów pracy, stanu elementów składowych, ale także czyszczenie powierzchni grzewczych.


Aby zapewnić pełną dyspozycyjność kotła i całego systemu grzewczego, należy bezwzględnie pamiętać o wykonywaniu cyklicznych przeglądów serwisowych. Między innymi należy zadbać o stan powierzchni grzewczych, gdyż kamień kotłowy, a także osady z niespalonych frakcji paliwa (nagar) ograniczają przekazywanie ciepła, zwiększają temperaturę spalin i tym samym znacząco obniżają sprawność kotła.

Przegląd kotła przed sezonem grzewczym

Przegląd kotła powinien być dokonywany w każdym roku przez autoryzowane firmy serwisowe uprawnione przez producenta. Straty wynikające z braku przeglądów mogą być znacznie wyższe z uwagi na powstanie poważniejszej awarii lub uszkodzenia kotła. Dodatkowo przegląd kotła wiąże się z kontrolą bezpieczeństwa jego pracy, szczególnie w zakresie skuteczności odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania.

Niektóre elementy kotła podlegają przyspieszonemu zużyciu ze względu na pracę w trudniejszych warunkach. Dotyczy to na przykład elektrody zapłonowej, czy też jonizacyjnej. Nowoczesne kotły posiadają układy kontroli procesu spalania. Prawidłowość pracy można stwierdzić przeprowadzając analizę składu spalin. Jakość spalania paliwa decyduje o emisji zanieczyszczeń, a także szybkości powstawania osadów w komorze spalania kotła.

Koszty przeglądu kotła nie należą do wysokich i są zależne od zakresu prac, a także odległości pomiędzy firmą serwisową i użytkownikiem. Przeglądów dokonują autoryzowane firmy serwisowe, bądź instalacyjne. Podlegają one systematycznym szkoleniom prowadzonym przez producenta. Przeglądy kotła są także warunkiem zachowania gwarancji, czy to w wymiarze podstawowym czy to wydłużonym. Warto jest także zadbać o podpisanie stałej umowy serwisowej, która wyręczy użytkownika w pamiętaniu o terminie corocznego przeglądu. Pomocne mogą być także systemy zdalnego monitoringu pracy systemów grzewczych, które mogę bezpośrednio komunikować się z firmą serwisową.

Kategoria: Tagi: , ,