Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 22/06/2014

Zrealizowane projekty domów pasywnych w 10-ciu przykładach

Domy pasywne stają się coraz bardziej standardowym rozwiązaniem w budownictwie energooszczędnym. Kiedyś uznawane za najwyższy standard energooszczędności. Obecnie mówi się o budynkach zero- lub nawet plusenergetycznych, które będą wytwarzać więcej energii niż jej zużywać. Dom pasywny zapewnia niskie koszty eksploatacyjne, ale jednocześnie wpływa na poszanowanie środowiska naturalnego, gdyż musi zapewnić niskie zużycie energii pierwotnej. Energia pierwotna to energia nieodnawialna zawarta w paliwie. W zależności od rodzaju paliwa i rodzaju źródła ciepła/energii można mówić o niższej lub wyższej efektywności wytworzenia energii pierwotnej. Najniższą efektywnością cechuje się tradycyjne wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni węglowej. Przyjmuje się, że na każdą 1 kWh energii elektrycznej dostarczanej do budynku,  niezbędne jest zużycie 3 kWh energii pierwotnej (spalanie węgla w elektrowni).


Bilans energetyczny domu pasywnego może być jednak korzystny nawet przy wykorzystaniu tylko energii elektrycznej. Uzyskuje się to stosując pompę ciepła. Jest ona w stanie pracować z efektywnością energetyczną SCOP rzędu 4 i więcej. Wówczas z 1 kWh energii elektrycznej uzyskiwane są 4 kWh ciepła. Ograniczenie zużycia energii pierwotnej można uzyskać stosując kolektory słoneczne. Wynika to także z warunków technicznych np. WT 2017, wg których aby zapewnić zużycie energii pierwotnej poniżej 95 kWh/m2rok, należy stosować rekuperację i kolektory słoneczne.

Projekty domów pasywnych są obecnie realizowane najczęściej w Niemczech i Austrii, gdzie liczba domów pasywnych szacowana jest na ponad 20.000. Przykłady zrealizowanych projektów domów pasywnych wskazują, jak różnorodne są technologie budowlane  i jak ważna jest rola izolacji cieplnej przegród zewnętrznych i stolarki okiennej. Współczynniki przenikania ciepła przegród wynoszą przeważnie 0,1 W/m2K, podczas gdy w starych budynkach nieizolowanych cieplnie ok. 0,6, a przy średniej izolacji rzędu 10 cm: około 0,3-0,4 W/m2K. Współczynnik zapotrzebowania ciepła w domach pasywnych musi być niższy od 15 kWh/m2rok, co oznacza przy gazie ziemnym zużycie roczne ok. 1,5 m3 gazu na 1 m2 domu. Koszty ogrzewania domu pasywnego o powierzchni 200 m2 nie powinny przekroczyć 400 zł rocznie.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , ,