Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/05/2014

Ecodesign – nowe wymagania dla urządzeń grzewczych

Ecodesign – nowe wymagania dla urządzeń grzewczych zaczną obowiązywać od września 2015 roku. Będą wówczas wprowadzane stopniowo wymagania związane z takimi jak cechami jak minimalna efektywność energetyczna pracy, a także dopuszczalny poziom emisji tlenków azotu NOx czy głośność pracy. Dyrektywa znana jest potocznie pod nazwą ecodesignu, ekoprojektu lub dyrektywy ErP. W ten sposób na rynku mają być oferowane urządzenia, które dzięki poszanowaniu energii i paliwa, przyczyniać się będą do osiągnięcia celów pakietu klimatycznego “3 x 20”. Chodzi w nim o obniżenie o 20% emisji CO2, o 20% zużycia energii elektrycznej i osiągnięcia 20% udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Europy. 


Część obecnie oferowanych na rynku urządzeń, będzie musiała zostać wyeliminowana ze sprzedaży. Dotyczy to np. tradycyjnych gazowych kotłów niekondensacyjnych. Aby osiągnąć wymaganą minimalną efektywność energetyczną na poziomie 86%, musiały by one posiadać palnik z tak zwanym pełnym zmieszaniem powietrza i gazu. Przy tym musiałby być chłodzony wodą w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu. To wiązało by się ze wzrostem ceny urządzenia na tyle znaczącym, że byłby on bliski cenom kotłów kondensacyjnych. Te jednak mają zdecydowanie wyższą sprawność pracy i zapewnią niższe koszty eksploatacji.

Wymagania ecodesign wprowadzają także wymagania użytkowe, związane z głośnością pracy pomp ciepła oraz mikrokogeneracji. Jest to szczególnie ważne dla pomp ciepła typu powietrze/woda instalowanych na zewnątrz budynku. Oferowane obecnie urządzenia spełniające przyszłościowe wymagania ecodesign są często już sygnowane plakietką “ErP ready”, co potwierdza spełnienie przyszłych wymagań.

Regulator systemu grzewczego, a jego efektywność energetyczna

W nowym ujęciu zgodnym z dyrektywą ErP ważna będzie efektywność energetyczna całego systemu grzewczego. Dotyczy to nie tylko źródeł ciepła, dodatkowej instalacji solarnej, itd., ale również regulatorów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych regulatorów można zyskać tzw. premię energetyczną. Będzie ona uwzględniona w kalkulacji efektywności energetycznej całego systemu. Wpływ regulatora na tą efektywność będzie najniższy przy podstawowym standardzie regulatora pokojowego działającego na zasadzie włącz/wyłącz. Premia wyniesie wówczas 1%. Z kolei najwyższa premia 5% będzie uzyskiwana przy zastosowaniu regulatora z co najmniej 3 czujnikami temperatury wewnętrznej. Musi on oczywiście posiadać także czujnik temperatury zewnętrznej. Musi przy tym wpływać na modulację mocy grzewczej kotła lub pompy ciepła, obniżając tym samym temperaturę wody grzewczej.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , ,