Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 28/01/2014

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym odgrywa decydujący wpływ na zdrowie człowieka. Jednym z podstawowych powodów nadmiernego zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń. Powstaje ona wskutek spalania paliw stałych w małych lokalnych źródłach ciepła – kotłach węglowych i piecach kaflowych. Pył zawieszony powoduje szereg skutków ubocznych i jest szczególnie groźny dla osób cierpiących na schorzenia dróg oddechowych. Wiele polskich miast, a także miejscowości (nierzadko uzdrowiskowych) należy do jednych z najbardziej zanieczyszczonych na świecie według raportu WHO i EEA. Wymaga to podejmowania działań naprawczych, przede wszystkim likwidacji źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń. Polega ona najczęściej na zastępowaniu starych nieefektywnych kotłów węglowych przez nowe urządzenia gazowe.


Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym – wpływ na jakość powietrza w domu

W sezonie grzewczym normy dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego są często przekraczane nawet o kilkaset procent. Komunikaty w mediach alarmują wówczas o bardzo złym stanie powietrza i zalecają ograniczenie wychodzenia na zewnątrz. Rzeczywiście prowadzone w ostatnim czasie badania wskazują, że do wnętrza zamkniętych pomieszczeń przedostaje się średnio połowa zanieczyszczeń pyłowych. Nadal jednak jakość powietrza wewnętrznego odbiega często od dopuszczalnego poziomu (np. dla PM10 to 50 mikrogram na m3 w ciągu 24h). Ochrona przed smogiem jest więc konieczna. Najlepszym sposobem będzie tutaj zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Po pierwsze wyeliminuje ona potrzebę otwierania okien powodujący napływ zanieczyszczeń. Po drugie – zastosowany w rekuperatorze dokładny filtr (np klasy F7) zatrzyma większość pyłu zawieszonego już na samy wejściu do budynku. W przypadku pyłu zawieszonego PM10 filtr o klasie F7 jest w stanie zatrzymać do 95% jego zawartości w przepływającym powietrzu.

W przeciwieństwie do tego, reklamowane coraz częściej oczyszczacze powietrza wychwytują zanieczyszczenia już będące w powietrzu wewnętrznym. Wpływają one wobec tego na organizm ludzki. Nie eliminuje to także podstawowego problemu – ograniczenia do minimum wentylacji pomieszczeń. Zbyt mała ilość  świeżego powietrza, szczególnie w nowych szczelnych domach z wentylacją grawitacyjną, może doprowadzić do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS). Tak więc zalecenia uszczelniania okien i pozostawania w domu, czy mieszkaniu  stoją w sprzeczności z koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości świeżego powietrza.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , ,