Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/11/2013

Jak odpowiednio wietrzyć pomieszczenia mieszkalne?

Jak wietrzyć mieszkanie aby z jednej strony zapewnić zdrowe warunki dla przebywania ludzi i jednocześnie oszczędzać ciepło? Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi, wymagają dostarczania świeżego powietrza ze względu na potrzeby organizmu ludzkiego. Obniżona zawartość tlenu w zużytym powietrzu wewnętrznym, w bardzo negatywny sposób wpływa na zdrowie, a nawet życie człowieka. Wyznacznikiem jakości powietrza jest m.in. zawartość dwutlenku węgla CO2. Jego ilość w powietrzu zewnętrznym wynosi około 300-400 ppm, a dla porównania – w powietrzu wewnętrznym przy ograniczonej wentylacji, może sięgać nawet 5000 ppm. Decydującą rolę odgrywa tutaj sposób wietrzenia pomieszczeń. W praktyce uzyskanie kontrolowanej ilości wymienianego w budynku powietrza, przy zachowaniu jak najniższych kosztów eksploatacji, zapewnia system wentylacji mechanicznej z odzyskiem (rekuperacją) ciepła. Jednak jest to rozwiązanie stosowane jeszcze stosunkowo rzadko i przede wszystkim w nowych energooszczędnych budynkach. 


W tradycyjnych budynkach lub mieszkaniach, należy wziąć pod uwagę zalecenia wietrzenia pomieszczeń zależnie od warunków zewnętrznych. Powinno ono być możliwie krótkie, ale intensywne w celu zapewnienia szybkiej wymiany powietrza i uniknięcia efektu schłodzenia wnętrza pomieszczenia. Takie wietrzenie będzie tym mniej odczuwalne dla temperatury wewnętrznej, im bardziej masywna będzie konstrukcja budynku. Zwiększona akumulacja ciepła zapewnia wysoka stabilność cieplną budynku.

Jak wietrzyć mieszkanie przy tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej?

W ciągu jednego dnia, 4-osobowa rodzina powinna mieć do dyspozycji od 2 do 3 tysięcy m3 świeżego powietrza. Taka ilość wynika jedynie ze względów higienicznych i dla dodatkowych potrzeb wynikających np. z pracy urządzeń gazowych, należy przewidzieć dodatkową wymaganą ilość powietrza. Z pomocą przyjdą tutaj szczególnie kotły z zamkniętą komorą spalania. Pobierają one powietrze do spalania wprost z zewnątrz budynku, nie schładzając pomieszczeń. Działanie wentylacji grawitacyjnej jest możliwe przy różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Wówczas przez przewody wentylacyjne, a także nieszczelności będzie napływać świeże powietrze zewnętrzne. Problemem będzie działanie wentylacji naturalnej w okresie letnim, a także przy szczelnych oknach i braku odrębnych otworów nawiewnych itp. Ogólnie przyjmuje się, że otwieranie okien w sezonie zimowym powinno wynosić około 5 minut na każde 2 godziny. Latem wietrzenie powinno być dłuższe bo przez okołi 30 minut na każde 2 godziny. Zależy to jednak od szeregu czynników i potrzeb oraz odczuć mieszkańców.

Jak wietrzyć mieszkanie dzięki wentylacji mechanicznej?

Zupełnie inne możliwości zapewnienia wysokiego komfortu cieplnego i kontrolowanej wymiany powietrza daje nowe rozwiązanie – wentylacji zdecentralizowanej. W przypadku mieszkań zastosowanie rekuperatora jest często utrudnione. Można wykorzystać specjalne konstrukcje rekuperatorów dla mieszkań o małych gabarytach i niższej wydajności, Jednak większym problemem pozostaje kwestia prowadzenia przewodów wentylacyjnych. Z pomocą przychodzi tu system wentylacji zdecentralizowanej. Zachowuje on cechy wymiany (rekuperacji) ciepła, ale eliminuje potrzebę prowadzenia przewodów wentylacyjnych. Jednostki nawiewno-wywiewne instaluje się wprost w ścianach zewnętrznych. Ich praca zapewnia kontrolowaną ilość powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczeń.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , ,