Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 17/06/2013

Drainback – bezciśnieniowe instalacje solarne

Instalacja solarna musi zapewniać wysokie uzyski ciepła, ale także maksymalny poziom bezpieczeństwa pracy. Nowoczesne kolektory słoneczne uzyskują wysokie sprawności pracy, a tym samym temperatury absorbera mogą także osiągać wysoki poziom. Jednym z zagadnień istotnych w praktycznej eksploatacji instalacji solarnej, jest jej ochrona przed skutkami występowania tzw. stanu stagnacji. Wówczas brak odbioru ciepła z kolektorów słonecznych, powoduje przy nasłonecznieniu absorberów, przegrzewanie glikolu. Długotrwałe gotowanie oraz powstawanie pary wodnej może istotnie zagrażać trwałości samego glikolu oraz elementów instalacji solarnej. Rozwiązaniem skutecznie eliminującym te niekorzystne zjawiska, jest system Drainback. Instalacja solarna typu Drainback (np. auroFLOW plus) pracuje bezciśnieniowo co oznacza, że glikol wypełnia kolektory słoneczne tylko gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło z instalacji solarnej. Gdy pompa obiegowa zostanie wyłączona (np. przy osiągnięciu w podgrzewaczu wymaganej temperatury wody użytkowej), glikol samoczynnie opuści kolektory słoneczne, gromadząc się w zbiorniku przelewowym.


Kategoria: Tagi: , , ,