Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/04/2013

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją ciepła – opinie użytkownika, 10 korzyści z zastosowania

Wentylacja mechaniczna w powiązaniu z rekuperacją (odzyskiem) ciepła  stanowi standard dla nowoczesnych niskoenergetycznych lub pasywnych domów jednorodzinnych. Jej zastosowanie jest niezbędne, aby obniżyć zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych budynku, przy zachowaniu komfortu dla mieszkańców. Rekuperator zapewnia wymianę ciepła między powietrzem usuwanym z pomieszczeń, a nawiewanym – pobieranym z zewnątrz budynku. Szereg korzyści o jakich mówią producenci znajduje potwierdzenie w opiniach użytkowników tego rodzaju systemów. Przykładem może być 10 korzyści jakie w swojej opinii przedstawia jeden z użytkowników.


Zastosowanie wentylacja mechanicznej ma na celu przede wszystkim zapewnienie wymaganej ilości świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Wpływa to decydująco na jakości powietrza wewnętrznego. Jest to istotne nie tylko ze względu na zdrowie mieszkańców, ale także z uwagi na zachowanie dobrego stanu technicznego budynku. Problemem nowych, ale także modernizowanych budynków jest często znaczne ograniczenie liczby wymian powietrza wewnętrznego. Wynika to z zwiększonej szczelności budynku (co jest cechą ogólnie pożądaną), co jednak w połączeniu z tradycyjną wentylacją grawitacyjną, prowadzi do powstawania szeregu niekorzystnych objawów. Całość objawów wynikających z nieodpowiedniej wentylacji budynku nazywa się często syndromem chorego budynku (SBS).

Korzyści z zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła są dla mieszkańców domu zauważalne jednak na codzień w postaci wysokiego poziomu komfortu. To m.in. odczucie komortu, braku przeciągów (jak przy otwieraniu okien), ograniczenie hałasu, czy też wnikania zanieczyszczeń i owadów do pomieszczeń. Centrale wentylacyjne są wyposażane także w filtry, dzięki czemu przy jego odpowiedniej klasie (np. F6 lub wyższej) można skutecznie usuwać większość alergenów z powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Szereg korzyści wynikających z zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła może być uświadamianych mieszkańcom domu “po czasie”. Na przykład gdy okazuje się, że całkowicie zbędne jest otwieranie okien w budynku, to można było przynajmniej w części zastosować tańsze okna bez otwieranych skrzydeł. Skuteczne usuwanie wilgoci z pomieszczeń takich jak pralnia czy łazienka, eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych grzejników czy suszarek dla ręczników itp. Wentylację mechaniczną z rekuperacją można także rozbudować o układ chłodzenia, np. w oparciu o funkcję pracy pompy ciepła w trybie chłodzenia pasywnego.

 

Kategoria: Tagi: , , , , , ,