Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/03/2013

Montaż kolektorów słonecznych

Montaż kolektorów słonecznych możliwy jest na różnych rodzajach pokrycia dachu, dzięki zastosowaniu uniwersalnych kotew dachowych. Kolektory słoneczne oraz konstrukcja mocująca, narażone mogą być znaczne siły działania wiatru i śniegu. Muszą więc spełniać rygorystyczne wymagania. Także ważny jest wybór miejsca montażu kolektorów słonecznych na dachu, ze względu nie tylko na dobre warunki nasłonecznienia, ale także z uwagi na zapewnienie niskiego obciążenia mechanicznego przez wiatr czy też śnieg zalegający oraz zsuwający się po połaci dachu. Montaż kolektorów słonecznych ze względu na wysokościowy charakter prac, musi być wykonywany przez uprawnione osoby, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.


Montaż kolektorów słonecznych na dachu nachylonym wymaga doboru elementów mocujących. Jest to uzależnione od  rodzaju pokrycia dachu – dachówki falistej, dachówki karpiówki, blachodachówki, papy, itd. Montaż kolektorów na dachu płaskim wymaga z kolei sprawdzenia konstrukcji dachu. Będzie ona narażona na zwiększone obciążenia wynikające dodatkowo z oddziaływania wiatru, czy zalegania śniegu. Konstrukcje mocujące dla kolektorów słonecznych pozwalają zwykle trwale połączyć te urządzenia z dachem – poprzez połączenie śrubowe. Jest także możliwe postawianie konstrukcji jako wolnostojących, przy czym wówczas dobiera się odpowiednią masę balastu. Zabezpiecza ona kolektory słoneczne przed przesunięciem i podnoszeniem wskutek oddziaływania wiatru.

Montaż kolektorów słonecznych jest także możliwy na elewacji budynku. Taki wariant wykorzystuje się np. przy braku miejsca na dachu, gdy do dyspozycji pozostaje elewacja południowa. Kolektory wymagają przeważnie minimalnego nachylenia do poziomu dla poprawnej pracy. Stąd przy ich zabudowie na elewacji stosuje się konstrukcje identyczne lub podobne do tych stosowanych na dachach płaskich. Nachylenie kolektora możliwe jest zwykle zalecane w granicach 25-60 stopni. Przyjmuje się, że kąt 30-45 stopni jest najbardziej odpowiednim dla całoroczej pracy. Nie stosuje się w praktyce układów o zmiennych nachyleniu czy też skierowaniu kolektorów. Koszty ich zakupu oraz konserwacji, a także utrudnienia montażowe i eksploatacyjne, nie pokryją niewielkich uzyskanych oszczędności.

Kolektory słoneczne mogą być wyposażone w folie ochronne. Służą one ochronie przed przegrzewaniem, gdy instalacja solarna jeszcze nie pracuje w pełni. Folie pozwalają także łatwo napełnić układ solarny i uruchomić go do pracy. Należy jednak je jak najszybciej usunąć, aby w kolejnych dniach nie nastąpiło ich sklejenie z powierzchnią szyby.

Kategoria: Tagi: , ,