Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 10/01/2013

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w bloku?

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w bloku? Jest to uzależnione od szeregu czynników. W pierwszej kolejności koszty ogrzewania mieszkania zależą od sprawności źródła ciepła i rodzaju wykorzystywanego paliwa, czy energii.  Znaczącą rolę odgrywa w przypadku mieszkań z ogrzewaniem tzw. etażowym, sprawność pracy kotła. Standardowy wiszący kocioł dwufunkcyjny miał budowę opartą o zastosowanie palnika atmosferycznego. 


Nowoczesne kotły kondensacyjne zmniejszają zużycie gazu wskutek zdecydowanie wyższej sprawności pracy. Dodatkowym efektem jest także zmniejszenie intensywności wietrzenia pomieszczeń, gdyż powietrze do spalania gazu ziemnego nie jest pobierane z wnętrza mieszkania, ale bezpośrednio z dwuściennego systemu spalinowego. Tak zwana zamknięta komora spalania wpływa na zmniejszenie potrzeb cieplnych mieszkania, jak również zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w bloku dzięki wymianie kotła lub piecyka łazienkowego?

Wymiana starego kotła gazowego na nowy kondensacyjny pozwala zazwyczaj na obniżenie kosztów ogrzewania o 20-40%. Często w mieszkaniach korzysta się z przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej. Nazywane są one popularnie piecykami łazienkowymi. Tu należy zwrócić dużą uwagę na wiek urządzenia i jego awaryjność. Koszty napraw stanowią często znaczne obciążenie budżetu domowego. Sprawności starych piecyków łazienkowych mogą wynosić nawet niecałe 70%. Wymiana piecyka pozwala obniżyć koszty podgrzewania wody zwykle o 10 do nawet 40%.

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkania przez zmianę nawyków?

Zmniejszenie kosztów możliwe jest poprzez zmiany nawyków mieszkańców, jak między innymi obniżanie temperatury wewnątrz pomieszczeń, czy też odpowiednie wietrzenie. Obniżenie temperatury wewnętrznej o 1 oC przekłada się na obniżenie potrzeb cieplnych o około 6%. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie zaworów termostatycznych na grzejnikach, a także zaawansowanych regulatorów elektronicznych. Regulator powinien pozwalać na precyzyjne utrzymywanie żądanej temperatury wewnątrz mieszkania. Dodatkowo niezbędną funkcją jest jest regulacja temperatury w tzw. trybie dziennym i nocnym.

Nawyki mieszkańców są bardzo ważne jeżeli chodzi o wentylację – wietrzenie pomieszczeń. W zależności od pory roku zalecane są różne czasy wietrzenia poprzez otwieranie okien. Należy wybrać kompromis pomiędzy uzyskaniem jak najniższych strat ciepła i zapewnieniem odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz. Nadmiar zanieczyszczeń i wilgoci prowadzi do groźnych skutków, tzw. Syndromu Chorego Budynku.

Kategoria: Tagi: , , , , ,