Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 18/09/2012

Zamknięta komora spalania kotła

Zamknięta komora spalania kotła grzewczego to rozwiązanie pozwalające na eksploatację urządzenia niezależnie od powietrza wewnątrz pomieszczenia zabudowy kotła. Kocioł może na przykład być wyposażony w koncentryczny (2-ścienny) system spalinowo-powietrzny. Może on być wyprowadzony tradycyjnie ponad połać dachu, lub też bezpośrednio przez ścianę budynku. Zastosowanie kotła z zamkniętą komorą spalania w decydujący sposób zwiększa bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domu, czy też mieszkania. Jednocześnie poprawie ulega sprawność urządzenia wskutek m.in. wstępnego podgrzewaniu powietrza do spalania. Zapotrzebowanie na ciepło budynku zmniejsza się, poprzez eliminację zwiększonego napływu powietrza pobieranego do spalania, jak ma to miejsce przy tradycyjnym kotle (z otwartą komorą spalania). Zamknięta komora spalania to obecnie standardowe rozwiązanie techniczne stosowane w kotłach kondensacyjnych, zarówno gazowych, jak i olejowych.


Zamknięta komora spalania dla kotła w mieszkaniu?

Należy pamiętać, że zabudowa kotła z zamkniętą komorą spalania w istniejącym domu wielorodzinnym wymaga zgody administratora. Wydanie zgody będzie uzależnione od możliwości budowy systemu odprowadzenia spalin. Może być to utrudnione, jeżeli np. do wspólnego komina podłączonych jest kilka kotłów, czy też piecyków łazienkowych. Jest także możliwe wyprowadzenie spalin przez ścianę zewnętrzną, ale w przypadku budownictwa wielorodzinnego, limit mocy wynosi tu jedynie 5 kW. O ile dla celów grzewczych ogrzewania etażowego może to być wystarczające to już dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej nie. Warto skonsultować odpowiednio wcześniej kwestie wymiany kotła z producentem lub specjalistyczną firmą instalacyjną.

Zamknięta komora spalania, a wpływ na wentylację pomieszczeń

Problemem wynikającym z połączenia zastosowania wentylacji naturalnej oraz szczelnych okien, jest niedostateczna ilość powietrza wentylacyjnego. Problem ten może być jeszcze bardziej dotkliwy przy zastosowaniu kotła z otwartą komorą spalania. Przykładowo praca kotła z mocą 20 kW wymaga dostarczenia w ciągu godziny około 20 m3 powietrza niezbędnego do procesu spalania. Tymczasem przy szczelnych oknach ilość ta w praktyce może w średniej wielkości pomieszczeniu spadać do 2-3 m3/h. Otwieranie okien, czy stosowanie dodatkowych nawiewów powietrza naraża z kolei lokal na niekontrolowany napływ świeżego powietrza. W okresie grzewczym będzie to wpływać na wyraźne zwiększenie zapotrzebowania ciepła budynku.

W świetle ostatnich badań wpływu jakości powietrza zewnętrznego na jakość powietrza w lokalu mieszkalnym czy domu nabiera to dodatkowego znaczenia. Określono bowiem wyraźną zależność intensywności wietrzenia pomieszczeń na stan powietrza wewnątrz. Zanieczyszczenia w okresach występowania smogu mogą bez przeszkód przenikać do wnętrza wraz z powietrzem niezbędnym dla pracy kotła. Takie mankamenty wyeliminuje zastosowanie kotła z zamkniętą komorą spalania.

Zamknięta komora spalania, a komfort i bezpieczeństwo użytkowania

Nowoczesne kotły kondensacyjne cechują się maksymalnym poziomem komfortu i bezpieczeństwa użytkowania. Wynika to także z minimalnego poziomu hałasu pracy także z uwagi na płynną regulację mocy grzewczej. Taki kocioł jak np. Vaillant ecoTEC exclusive o mocy 1,9-21,6 kW osiąga jedynie 43,4 dB(A) hałasu przy pracy. Jest to poziom podobny jaki osiągają nowe dobrze wyciszone lodówki. Oczywiście bezpieczeństwo jest tutaj standardem, wynikającym z samej idei funkcjonowania zamkniętej komory spalania. Kocioł jest w rzeczywistości całkowicie oddzielony po stronie powietrza i spalin od wnętrza pomieszczenia, w którym jest zabudowany. Dzięki temu kocioł nie jest podatny na wpływ warunków zewnętrznych, jak i sam nie wpływa na nie.

Kategoria: Tagi: , , ,