Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/12/2015

Regeneracja dolnego źrodła pompy ciepła

Pompa ciepła korzystająca z gruntu jako dolnego źródła ciepła, powoduje obniżanie jej temperatury. Szczególnie długi zimny sezon grzewczy, a także początek użytkowania nowego domu, może powodować wydłużenie pracy pompy ciepła i nadmierne schłodzenie dolnego ciepła. Aby doszło to jego pełnej tzw. regeneracji cieplnej, muszą występować korzystne warunki eksploatacyjne. Przede wszystkim należy prawidłowo dobrać dolne źródło ciepła. Dodatkowo regenerację cieplną wspomaga chłodzenie pasywne budynku i wyłączenie pompy ciepła z pracy poza sezonem grzewczym wskutek podgrzewania wody użytkowej np. przez instalację solarną. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/10/2014

Sondy gruntowe – wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczych

W wielu krajach Europy Zachodniej, można zetknąć się z pompami ciepła pracującymi ponad 20 lat. Przynosi to cenne opinie i analizy pracy, potwierdzając osiąganie zakładanego efektu ekonomicznego oraz zachowanie trwałości i niezawodności systemu. Jednym z dokładniej opisanych układów z pompą ciepła typu solanka/woda jest układ zabudowany w domu jednorodzinnym w Szwajcarii w 1985 roku. Budynek nie odpowiada już obecnym standardom energooszczędności (wskażnik 100-110 kWh/m2rok), ale z powodzeniem jest ogrzewany przez pompę ciepła nieprzerwanie od 29 lat. Pierwsza pompa ciepła oparta była jeszcze o zastosowanie sprężarki rotacyjnej i czynnika R22. Pracowała bezawaryjnie przez 23 lata z korzystną jak na ówczesne standardy efektywnością SPF równą 3,0 (licząc samą pompę ciepła). W 2008 roku pompa została zastąpiona przez nową opartą już o sprężarkę typu Scroll i czynnik R407C. W efekcie obniżyło się zużycie energii elektrycznej o około -30%. Pomimo blisko 30 lat, sondy gruntowe zachowały swoje parametry, tzn. korzystnie regenerują się cieplnie poza sezonem grzewczym, czemu dodatkowo sprzyja wykorzystanie latem chłodzenia naturalnego budynku. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 21/07/2014

10 najczęstszych błędów przy zastosowaniu pompy ciepła

Zastosowanie pompy ciepła w budynku wymaga zwrócenia uwagi przede wszystkim na jej prawidłowy dobór w odniesieniu do potrzeb grzewczych budynku. Przewymiarowanie pompy ciepła może prowadzić do tzw. taktowania jej pracy i spadku średniorocznej efektywności pracy. Z kolei niedowymiarowanie dolnego źródła w przypadku pomp ciepła typu solanka/woda obniża ilość odbieranego ciepła, nadmiernie obniża temperaturę gruntu i obniża efektywność pracy. Istotne jest także zwrócenie uwagi na zabudowę pomp ciepła szczególnie typu powietrze/woda, aby zachować odległości od sąsiednich budynków w celu ich ochrony przed rozprzestrzeniającym się hałasem. Liczba reklamacji na doświadczonym rynku szwajcarskim nie przekracza rocznie 0,3-0,5% zainstalowanych pomp ciepła. Mimo tego wyodrębniono 10 najczęstszych błędów po stronie doboru i montażu pomp ciepła, na które należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić użytkownikom komfortową i ekonomiczną pracę całego systemu grzewczego. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 14/07/2014

Jaką pompę ciepła wybrać – „odpowiedz na pytania z quizu”

Wybór pompy ciepła nie jest najczęściej prostym zadaniem, gdyż do dyspozycji pozostaje szeroki zakres urządzeń. Począwszy od rodzaju dolnego źródła, z jakiego korzysta pompa ciepła, a skończywszy na jej budowie (np. kompaktowa) i trybie użytkowania (samodzielnie, z innym źródłem ciepła, itd.). Znaczący wpływ na wybór pompy ciepła odgrywa także rozważane przez przyszłego użytkownika chłodzenie pomieszczeń. W porównaniu do tradycyjnej klimatyzacji, pompa ciepła powinna zapewnić niższe koszty zarówno inwestycji jak i eksploatacji. Szczególnie pompa ciepła pracująca w trybie chłodzenia pasywnego, zapewnia minimalne koszty eksploatacji, dzięki wykorzystaniu naturalnego chłodu gruntu lub wód gruntowych. To jaką pompę ciepła należy wybrać, powinno stanowić podstawę rozmowy z producentem lub firmą wykonawczą, która pomoże ocenić wszystkie kryteria techniczne oraz ekonomiczne. Ale pomocny we wstępnym rozpoznaniu potrzeb przyszłego użytkownika pompy ciepła może być quiz z pytaniami, na które wystarczy odpowiedzieć, aby poznać ogólne sugestie co do wyboru typu pompy ciepła…

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/06/2014

Koszty klimatyzacji domu – porównanie systemów

Klimatyzacja domu staje się coraz częściej stosowanym rozwiązaniem wobec rosnących oczekiwań komfortu cieplnego. Koszty klimatyzacji po stronie inwestycyjnej zależne są od wybranego rozwiązania, ale przeciętnie dla domu o powierzchni 150 m2 mogą one wynieść standardowo od 12 do 22 tys. zł. Potrzeba chłodzenia pomieszczeń powoduje, że na znaczeniu zyskują dodatkowo pompy ciepła, które spełniać mogą obydwie funkcje – ogrzewania oraz chłodzenia pasywnego lub aktywnego. Nawet w tak niekorzystnym zestawieniu jak z kotłem gazowym, pompa ciepła może stanowić bardzo opłacalne rozwiązanie techniczne. Jeśli się porówna koszty inwestycji – zabudowy kotłowni gazowej z odrębną instalacją klimatyzacji np. typu multisplit oraz pompy ciepła z funkcją chłodzenia pasywnego, to okaże się, że całkowite koszty roczne użytkowania pompy ciepła (ogrzewanie, ciepła woda, chłodzenie) wynieść mogą w domu niskonergetycznym 150 m2 około 1.400 zł/rok, a dla kotła gazowego kondensacyjnego i klimatyzacji typu multisplit 5+1 więcej, bo ok. 4.200 zł/rok. Stąd okres zwrotu kosztów inwestycji nie powinien przekroczyć dla pompy ciepła 5,5-6,0 lat. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,