Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 17/09/2017

Porównanie powietrznych pomp ciepła

Porównanie powietrznych pomp ciepła na podstawie listy BAFA pozwala ocenić znaczną część rynku europejskiego dla tych urządzeń. Można zaobserwować zmiany w efektywności COP, czy dostępność mocy grzewczych. W samym segmencie pomp ciepła powietrze/woda występuje ponad 1300 pomp ciepła od ponad 100 producentów. Są to pompy ciepła w najbardziej popularnym zakresie mocy. Ponad 3/4 stanowią pompy ciepła o mocy grzewczej do 11 kW. A maksymalne moce powietrznych pomp ciepła sięgają 60 kW. Pompy ciepła powietrze/woda stanowią obecnie 50% oferty rynkowej pomp ciepła. Dla porównania drugie w kolejności pompy ciepła solanka/woda niecałe 32%.

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/04/2016

Jakie są koszty eksploatacji pompy ciepła?

Efektywność pompy ciepła jest opisywana przez wartości COP lub też SCOP która odpowiednio przedstawiają efektywność chwilową oraz średnioroczną. Dla potencjalnego użytkownika najbardziej interesujące są jednak przewidywane koszty eksploatacyjne pompy ciepła. Ich nieznajomość może być przeszkodą w podjęciu decyzji o zakupie pompy ciepła, tym bardziej, że energia elektryczna należy do najdroższych nośników wykorzystywanych do ogrzewania domu, bądź podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Szereg czynników wpływa na zużycie energii elektrycznej. Są to zarówno czynniki jakie należy braż pod uwagę na etapie projektowania systemu grzewczego z pompą ciepła, jak i czynniki, które  są możliwe do uwzględniania podczas bieżącej eksploatacji pompy ciepła. Określenie zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła możliwe jest w sposób przybliżony na podstawie danych z regulatora – czasu pracy sprężarki, wartości COP, itp. Dokładne określenie zużycia energii jest możliwe po założeniu oddzielnego licznika energii elektrycznej dla samej pompy ciepła i jej osprzętu (grzałka elektryczna, pompa obiegu solanki, itd.).

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 28/01/2016

Pompa ciepła i kominek – aspekty techniczne i ekonomiczne

Kominek stanowi częste wyposażenie domów jednorodzinnych, ale przypisuje się mu różną rolę. W niektórych przypadkach jest podstawowym źródłem ciepła, co spotykane jest częściej w przypadku kominków z płaszczem wodnym, w innych – stanowi dodatkowe źródło ciepła wspomagające pracę systemu grzewczego. Wsparcie pracy systemu grzewczego może być albo bezpośrednie (podłączenie kominka do obiegu wody grzewczej), albo pośrednie, gdy kominek oddaje ciepło do pomieszczenia przez nawiew powietrza lub promieniowanie cieplne, a automatyka systemu grzewczego rejestruje „zyski ciepła” i zmniejsza wydajność grzewczą systemu . Przy współpracy kominka z pompą ciepła warto wiedzieć przy jakich temperaturach zewnętrznych warto z ekonomicznego punktu widzenia uruchamiać kominek, a kiedy jest to nieopłacalne. Jest to zależne od sprawności kominka zależnej od jego konstrukcji i sposobu użytkowania, a także od ceny drewna i jego właściwości (wartość opałowa). Zastosowanie kominka z płaszczem wodnym do współpracy z pompą ciepła może wymagać zastosowania zbiornika buforowego dla akumulacji ciepła i elastycznej współpracy różnych źródeł ciepła w jednym systemie grzewczym budynku. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 19/01/2015

Ranking powietrznych pomp ciepła

Pompy ciepła powietrze/woda stanowią obecnie najczęściej stosowane urządzenie tego typu na rynku europejskim. Jednocześnie występuje znaczne zróżnicowanie efektywności pracy powietrznych pomp ciepła różnych producentów. Minimalna efektywność wyrażona współczynnikiem COP wynosi dla tego typu pomp ciepła 3,10 w punkcie pracy A2/W35 wg normy PN-EN 14511. Jest to warunkiem uzyskania dotacji do zakupu w wielu krajach, w tym także w Polsce w ramach obecnie (01.2015) funkcjonującego programu NFOŚiGW wspierającego budowę domów niskoenergetycznych i pasywnych. Ranking powietrznych pomp ciepła z listy BAFA znanej na największym rynku pomp ciepła – w Niemczech, wskazuje, że znaczna część pomp ciepła uzyskuje współczynniki efektywności COP wyższe od średniej wartości 3,55, ale jedynie 11% powietrznych pomp ciepła z rankingu 927 urządzeń, osiąga wartość współczynnika COP wyższą od 4,00 (dla punktu A2/W35). prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/12/2014

Ranking gruntowych pomp ciepła

Pompy ciepła typu solanka/woda (gruntowe) zgodnie z wymaganiami przyjętymi w większości krajów europejskich, muszą się cechować współczynnikiem efektywności COP na poziomie przynajmniej 4,30 (w punkcie B0/W35 wg normy PN-EN 14511). Jest to zgodne z wymaganiami minimalnej efektywności urządzeń w ramach projektu ecodesign i jest przyjmowane także w Polsce w programach dofinansowania inwestycji z pompami ciepła (NFOŚiGW, programy wspierające budowę domów niskoenergetycznych). Na największym i wymagającym rynku pomp ciepła – w Niemczech, listę pomp ciepła z potwierdzoną wartością współczynnika COP, publikuje jednostka BAFA. W przypadku gruntowych pomp ciepła o mocy grzewczej do 100 kW, lista (z dnia 12.12.2014) zawiera 761 pomp ciepła 69 producentów. Średni współczynnik COP dla tych urządzeń wynosi 4,54. Około 21% pomp ciepła osiąga bardzo wysokie wartości współczynnika COP – powyżej 4,71, a 6% pomp ciepła – powyżej 4,91. Zestawienie pomp ciepła z listy BAFA pozwala wykonać pewnego rodzaju ranking gruntowych pomp ciepła dla sprawdzenia w jakim przedziale rynkowym znajduje się rozpatrywana przez klienta pompa ciepła . Pod uwagę należy wziąć jednak i takie waże aspekty, jak obecność producenta na rynku dango kraju, dostęp do serwisu i części zamiennych. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,