Najnowszy temat na Eko-Blog

Kocioł 2-funkcyjny gazowy wiszący Vaillant Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/07/2016

Dobór kotła do powierzchni domu

Prawidłowy dobór kotła do powierzchni domu sprzyja uzyskiwaniu niskich kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększeniu niezawodności urządzenia (brak tzw taktowania – ograniczenie liczby startów). Dobór kotła powinien być prowadzony na drodze szczegółowych obliczeń projektowych. Może być to problematyczne w budynkach istniejących, gdzie często brakuje dokumentacji projektowej lub też budynek został poddany modernizacji w późniejszych latach jego użytkowania.

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,

Poprzednie tematy na Eko-Blog

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data:

Dlaczego kotły kondensacyjne osiągają sprawność powyżej 100%?

Sprawność kotłów kondensacyjnych jest znacznie wyższa niż tradycyjnych kotłów grzewczych – nisko- lub stałotemperaturowych, gdzie nie dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Dane techniczne podają często sprawność 108, a nawet 109% dla gazowego kotła kondensacyjnego. Czy jest to zgodne z prawdą?

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/06/2016

Optymalna temperatura ciepłej wody użytkowej

Temperatura wody użytkowej jest ściśle określona dla budynków wielorodzinnych i użytkowych. Jednak jest ona zbyt wysoka dla budynków jednorodzinnych, gdzie stosowane są niskotemperaturowe źródła ciepła, w szczególności pompy ciepła. Optymalna nastawa temperatury wody musi uwzględniać kryteria higieny, sprawności pracy źródła ciepła oraz bezpieczeństwa i trwałości użytkowania. Należy z jednej strony unikać ryzyka wytrącania się osadów (kamienia), a z drugiej zapewnić warunki ginięcia bakterii Legionella.

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/06/2016

Inteligentne sieci elektroenergetyczne Smart Grid i standard SD-Ready

Inteligenente sieci elektroenergetyczne nazywane Smart Grid pozwalają na dwustronną współpracę producentów energii elektrycznej i jej odbiorców. Dzięki temu tzw. duża energetyka może optymalizować swoją produkcję i dystrybucję energii, co jest ważne ze względu na bardzo krótkie czasy występowania zwiększonych potrzeb energii (peak). Wpływając na lokalnych odbiorców energii elektrycznej, można ograniczać zużycie energii w godzinach szczytu i zarazem zachęcać lub wręcz wymuszać korzystanie z energii w okresie występowania jej nadmiaru w sieci. Do tego idealnie nadają się pompy ciepła, przy czym muszą być wykonane w standardzie „SG-Ready” czyli być gotowe do współpracy z siecią Smart Grid. Standard „SG-Ready” oznacza, że pompa ciepła może reagować na sygnały wysyłane przez operatora sieci (OSD) i wchodzić w jeden z trybów pracy – blokowania pracy lub jej wymuszania.

prezentacja online

Kategoria: Tagi: ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 26/05/2016

Sprężarka z technologią Scroll EVI dla pomp ciepła

Pompa ciepła przeznaczona do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zazwyczaj może pracować z maksymalną temperaturą rzędu 55°C, co wystarcza do samodzielnej pracy w budynkach nowych, szczególnie przy współpracy z systemem ogrzewania podłogowego. Jednak w budynkach modernizowanych pompa ciepła będzie musiała współpracować z konwencjonalnym źródłem ciepła, w tzw. hybrydowym systemie grzewczym. Rozwiązaniem, które może pozwolić na samodzielną pracę pompy ciepła w budynku modernizowanym, jest pompa ciepła wysokotemperaturowa, która jest w stanie uzyskiwać podwyższone temperatury zasilania nawet do 65°C. Taka temperatura w przypadku pompy ciepła powietrze/woda może być utrzymana stabilnie aż do temperatury powietrza -15 stopni na zewnątrz. Wymaga to jednak zastosowania sprężarki o specjalnej konstrukcji.  Sprężarka z technologią Scroll EVI pozwala zwiększyć ciśnienie skraplania i ilość czynnika chłodniczego w skraplaczu. Dzięki temu woda grzewcza zwiększa swoją temperaturę. Sprężarka z technologią Scroll EVI cechuje się wyższą wydajnością i efektywnością COP oraz niższym poziomem hałasu podczas pracy.

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , ,